Thất vọng

Một thời gian sau khi có vợ, anh nhân viên nọ buồn rầu than thở với đồng nghiệp:

– Trước khi cưới, mình hi vọng cô ấy sẽ là một thủ môn giỏi, trấn giữ khung thành gia đình, nhưng đến bây giờ mình hoàn toàn thất vọng…

Một đồng nghiệp ái ngại hỏi:

– Vợ cậu tệ lắm phải không?

– Cổ chẳng chịu làm thủ môn mà chỉ đòi làm huấn luyện viên!

!!!!!!!

 

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *