Thay thế

Ly: Anh hai ơi ! Chú kia bảo nhà mình đóng tiền nước. Nhưng mẹ lấy tiền đi hết rồi, anh ra hẹn với người ta đi…
– Hải: không có tiền thì em lấy nước cho người ta, thiếu gì!
– Ly: té xỉu

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *