Thêm doanh nghiệp gây choáng lúc thưởng Tết một tỷ đồng

TPO – Sau lúc một doanh nghiệp ở Đà Nẵng tuyên bố thưởng Tết hơn một tỷ đồng thì hiện mang thêm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đưa ra mức thưởng cao nhất một tỷ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Ngày 26/ 12, Sở Lao động – Thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) Đồng Nai cho biết, tính tới ngày 25/12, trên địa bàn tỉnh đã mang 2.148 doanh nghiệp (trong đó mang một.332 doanh nghiệp mang vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài (FDI), 804 doanh nghiệp dân doanh) với hơn 700 nghìn lao động đã mang báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, bình quân mức thưởng Tết là 7,7 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết cao nhất là một tỷ đồng tại một doanh nghiệp FDI, thưởng cho giám đốc kinh doanh vùng; mức thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng tại một doanh nghiệp ở khối dân doanh; mức thưởng Tết thấp nhất là 200 ngàn đồng dành lao động mới vào làm việc.

Hiện trên địa bàn tỉnh còn sắp 2,9 nghìn doanh nghiệp chưa mang dự kiến thưởng Tết. Ngoài ra mang những doanh nghiệp đang nợ lương gồm liên doanh CP thêm tiền để phát triển LDG, liên doanh CP Du lịch Giang Điền, liên doanh Gỗ An Thịnh. Sở LĐ-TBXH đang tiếp tục cập nhật danh sách những doanh nghiệp báo cáo lương, thưởng Tết; đồng thời theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, việc thực hiện những chế độ, chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động và ổn định quan hệ lao động cuối năm.

Thưởng Tết ở Thái Nguyên: Cao nhất 130 triệu, thấp nhất 100.000 đồng

23/12/2023

Thưởng Tết ở Cần Thơ: Cao nhất chỉ bằng một nửa năm ngoái

23/12/2023

Thưởng Tết ở Bình Dương cao nhất sắp 370 triệu đồng/người

22/12/2023

Mạnh Thắng

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *