Theo sách

Trong giờ hộc môn Địa…
– Cô: Lan, em hãy nhìn SGK cho cô biết sông Hồng nằm ở đâu?
– Lan: Thưa cô! Nằm ở…dòng thứ 6 trang 50 của sách Địa ạ!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *