Thơ vui về Flappy Bird

Sống ở xứ này thật lạ, chim vừa lên đã phải hạ xuống Cool

Anh Đông có con chim
Ngày 5 vạn Mỹ kim
Thiên hạ nghe sửng sốt
Nên sôi sục đi tìm

Được dăm bữa, nửa tháng
Anh sợ quá, cắt chim
Nửa đêm tôi ngồi viết
Mấy chữ bye bye chim. Kiss

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *