Thoát rồi….

 Thoát rồi….

Thoát rồi….

Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng:

– Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: “Yêu thì tha, chống lại thì chết!”

– Trời ơi! Rồi sao?

– Em… xin tha ạ!

– !?

 

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *