Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong – Lan Thương

 Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong – Lan Thương

Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong – Lan Thương (MLC) lần thứ tư với chủ đề “Chung tay xây dựng cùng đồng chia sẻ tương lai và tiên tiến hoá giữa những nước Mekong – Lan Thương” diễn ra theo hình thức trực tuyến vào chiều 25/12.

Tham dự Hội nghị sở hữu Thủ tướng, Trưởng đoàn những nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã sở hữu bài phát biểu trọng yếu tại hội nghị. 

Hội nghị tập trung giới thiệu thông tin kết quả hợp tác Mekong – Lan Thương trong ba năm qua và thảo luận phương hướng cho giai đoạn tới. những nhà Lãnh đạo nhấn mạnh những đóng góp trọng yếu của MLC đối với hòa bình, hợp tác và phát triển tại tiểu vùng Mekong và khu vực, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng nhau xây dựng cùng đồng chia sẻ tương lai hoà bình, thịnh vượng giữa những nước Mekong – Lan Thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong – Lan Thương theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong – Lan Thương theo hình thức trực tuyến.

những nhà lãnh đạo giới thiệu thông tin cao những kết quả trọng yếu sáu nước đã đạt được kể từ Hội nghị cấp cao MLC lần thứ ba (8/2020). Trong ba năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng 6 nước vẫn triển khai tích cực và hiệu quả Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2018 – 2022, nhất là trong năm lĩnh vực ưu tiên (gồm kết nối, năng lực sản xuất, kinh tế xuyên biên giới, quản lý nguồn nước, nông nghiệp và giảm nghèo).

những nhà lãnh đạo hoan nghênh hợp tác nguồn nước, môi trường sở hữu nhiều bước tiến, riêng biệt trong chia sẻ thông tin số liệu thuỷ văn cả năm của sông Mekong – Lan Thương, thực hiện những nghiên cứu chung về dự báo lũ lụt, phòng chống thiên tai.

Hàng loạt chương trình, hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục đào tạo, quảng bá du lịch đã được tổ chức thành công, góp phần củng cố tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 6 nước. những nhà lãnh đạo giới thiệu thông tin cao việc 300 dự án tư vấn kỹ thuật đã được triển khai với sự tư vấn tài chính của Quỹ riêng biệt Mekong – Lan Thương, mang lại những kết quả thiết thực cho người dân.

 Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, những nhà lãnh đạo nhấn mạnh phương châm ưu tiên phát triển, lấy người dân làm trung tâm, hài hoà giữa con người và thiên nhiên, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực cho phát triển.

Cùng với việc đẩy mạnh những chương trình, kế hoạch hợp tác hiện sở hữu, những nhà lãnh đạo nhất trí nghiên cứu phát triển thêm sang những lĩnh vực mới, thúc đẩy hợp tác theo hướng đảm bảo chất lượng, tiên tiến hoá, tạo động lực mới cho hợp tác tiểu vùng, tư vấn những nước phục hồi và phát triển kinh tế bền vững.

Các đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

những đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị thống nhất đẩy mạnh hợp tác cùng xây dựng Vành đai phát triển kinh tế Mekong – Lan Thương; nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế họp, phối hợp chính sách, triển khai dự án để thúc đẩy Hành lang Đổi mới sáng tạo Mekong – Lan Thương nhằm nắm bắt cơ hội phát triển từ tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Hội nghị cũng nhất trí tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, hải quan thông minh, biên giới thông minh và kết nối thông minh; chuyển đổi năng lượng sạch, nông nghiệp xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, phần đông sinh học. những nhà lãnh đạo nhấn mạnh ưu tiên hợp tác quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, riêng biệt là nguồn nước sông Mekong thông qua hợp tác về chia sẻ thông tin số liệu thuỷ văn, tránh rủi ro thiên tai, tăng năng lực quản lý tài nguyên nước.

những nhà lãnh đạo cũng ủng hộ nỗ lực tăng cường phối hợp, bổ trợ hài hoà giữa MLC với ASEAN, chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững cũng như những cơ chế hợp tác và sáng kiến liên kết tiểu vùng và khu vực khác.

Kết thúc hội nghị, những nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw, Kế hoạch hành động hợp tác Mekong – Lan Thương giai đoạn 2023-2027 và Sáng kiến Hành lang đổi mới sáng tạo Mekong – Lan Thương

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hợp tác Mekong – Lan Thương đã trở thành cơ chế trọng yếu gắn kết những nước Mekong và Trung Quốc, là hình mẫu hợp tác cùng phát triển và cùng thắng.

Qua 7 năm hình thành và phát triển, MLC đã đạt được những thành tựu nổi bật với ba nét lớn là: Cơ chế hợp tác ngày càng hoàn thiện hơn; nội dung ngày càng thực chất hơn; tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân sáu nước ngày càng sâu sắc hơn.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc và những nước Mekong thúc đẩy hợp tác Mekong – Lan Thương ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững.

Thủ tướng cho rằng, trước những chuyển đổi nhanh chóng và sâu sắc của kinh tế thế giới, để 6 nước Mekong – Lan Thương vươn lên mạnh mẽ, cần một tư duy mới toàn diện hơn, cùng cách tiếp cận toàn dân, toàn khu vực, toàn cầu và những giải pháp mới, quyết liệt, sáng tạo, đột phá. Với quan điểm như vậy, Thủ tướng đã đề xuất ba nội dung ưu tiên của MLC trong giai đoạn tới gồm:

Thứ nhất, xây dựng khu vực Mekong – Lan Thương tiên tiến và phát triển, với phương châm là khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả những nguồn lực; phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của từng nước cũng như của cả sáu quốc gia; coi nội lực là cơ bản, chiến lược và ngoại lực là trọng yếu, đột phá.

Nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy công nghiệp hoá, tiên tiến hoá, xây dựng những nền kinh tế Mekong – Lan Thương độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Theo đó, hợp tác Mekong – Lan Thương cần:

một. Đưa đổi mới sáng tạo, khoa học kỹ thuật trở thành trọng tâm hợp tác, trong đó tập trung tư vấn những ngành công nghiệp nền tảng, từng bước chuyển đổi từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

2. Đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua hợp tác về hạ tầng số, nhân lực số, an ninh số và kinh tế số.

3. Khuyến khích sự tham gia của những đối tác phát triển và cùng đồng doanh nghiệp trên tinh thần “tiện dụng hài hoà, rủi ro chia sẻ”

4. Hợp tác về giao thông, nhất là kết nối đường sắt cao tốc, và nghiên cứu cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ.

Thứ hai, xây dựng khu vực Mekong – Lan Thương xanh, bền vững và bao trùm, bảo đảm sự hài hoà giữa hiện tại và tương lai, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là động lực, là nguồn lực và là mục tiêu của phát triển, ko để ai bị bỏ lại phía sau.

Ưu tiên trước mắt là tư vấn những nước thực hiện những Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc 2030, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và những cam kết về cắt giảm khí thải những-bon hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn.

Đồng thời, cần tăng cường hợp tác toàn lưu vực về bảo tồn môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững, công bằng và hợp lý dòng sông chung Mekong – Lan Thương, riêng biệt là ko làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của dòng sông.

Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho người dân, 6 nước cần ưu tiên thêm vốn cho phát triển con người, xây dựng hệ thống giáo dục và y tế bao trùm, tư vấn lực lượng lao động trẻ tiếp cận với khoa học và kỹ thuật tiên tiến và tạo điều kiện để mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Thứ ba, xây dựng khu vực Mekong – Lan Thương hoà bình và hợp tác. Sáu nước cần ko ngừng củng cố sự tin cậy, chân thành, đoàn kết đồng lòng, thúc đẩy tiện dụng chung và đề cao chủ nghĩa đa phương; tăng cường tính bổ trợ giữa hợp tác Mekong – Lan Thương với ASEAN và những cơ chế hợp tác khu vực, tiểu vùng khác để sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất, tạo cùng hưởng và lan toả tiện dụng. Khẳng định ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò người đứng đầu ASEAN 2024. Đồng thời, cần ưu tiên hơn hợp tác văn hoá, giao lưu nhân dân, riêng biệt là giữa thế hệ trẻ.

những giới thiệu thông tin và đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính được Hội nghị giới thiệu thông tin cao và đưa vào những văn kiện của Hội nghị.

Vũ Khuyên (Nguồn: Báo điện tử VOV)

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *