Thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất hơn 630 triệu đồng

 Thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất hơn 630 triệu đồng

Ngày 25/12, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam mang báo cáo về tình hình lao động, việc làm, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024 trong những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tới nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mang 9.500 doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho 250.000 lao động. những doanh nghiệp hoạt động toàn thể trong lĩnh vực: May mặc, dệt nhuộm, da giày, xây dựng, công nghiệp ô tô, điện tử, dịch vụ du lịch, sản xuất đồ uống… Trong đó, lao động làm việc trong lĩnh vực may mặc, dệt nhuộm, da giày chiếm khoảng 30%.

Tại Quảng Nam, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 630 triệu đồng/người.

Tại Quảng Nam, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất thuộc về doanh nghiệp mang vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài với hơn 630 triệu đồng/người.

Về thưởng Tết Dương lịch 2024, người lao động mang mức thưởng cao nhất tới từ doanh nghiệp FDI với hơn 57,7 đồng/người. doanh nghiệp mang cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 48 triệu đồng/người. Doanh nghiệp dân doanh mang mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người. doanh nghiệp TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 6,242 đồng/người.

Mức thưởng của người lao động mang mức thưởng thấp nhất thuộc những doanh nghiệp TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với 2 triệu đồng/người. doanh nghiệp mang cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với một triệu đồng/người. Doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh mang cùng mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mức thưởng của người lao động cao nhất thuộc về doanh nghiệp mang vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài với 636,217 triệu đồng/người. Doanh nghiệp dân doanh 129,2 triệu đồng/người. doanh nghiệp mang cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng bình quân 96 triệu đồng/người. Tiếp tới là doanh nghiệp TNHH MTV do Nhà ước nắm giữ 100% vốn điều lệ 12,483 triệu đồng/người. Mức thưởng của người lao động mang mức thưởng thấp nhất là doanh nghiệp mang cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với 4,926 triệu đồng/người. doanh nghiệp TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất 4,375 triệu đồng/người. Doanh nghiệp mang vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh là một triệu đồng/người.

Theo Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 tại Quảng Nam bình quân của người lao động trong những loại hình doanh nghiệp là 3,204 triệu đồng/người, tăng 127% so với năm 2023. Tiền thưởng bình quân cao nhất là 14,316 triệu đồng, tăng 43% so với năm 2023. Tiền thưởng bình quân thấp nhất là 100.000 đồng/người, tăng 100% năm 2023.

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, bình quân của người lao động trong những loại hình doanh nghiệp là 11,332 đồng/người, tăng 67% so với mức thưởng bình quân năm 2023. Tiền thưởng bình quân cao nhất là 35 triệu đồng/người, tăng 16% so với năm 2023. Tiền thưởng bình quân thấp nhất là một,7 triệu đồng/người, tăng 750% so với Tết Nguyên đán 2023.

THANH BA

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *