Thưởng Tết Nguyên đán 2024 tại Đà Nẵng cao nhất hơn một tỷ đồng

Chiều 25/12, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hiện đã với 116 doanh nghiệp gửi báo cáo về kết quả tiền lương năm 2023, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người lao động.

Theo báo cáo của những doanh nghiệp, trong năm 2023 tại Đà Nẵng, tiền lương cao nhất là 250 triệu đồng/tháng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương thấp nhất là 4,16 triệu đồng/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch, đối với những siêu thị TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất 34 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng.

Đối với những doanh nghiệp cổ phần với vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 mức cao nhất là hơn 21 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Mức thưởng Tết Âm lịch 2024 tại Đà Nẵng cao nhất là hơn 1 tỷ đồng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh. (Ảnh minh họa)

Mức thưởng Tết Âm lịch 2024 tại Đà Nẵng cao nhất là hơn một tỷ đồng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh. (Ảnh minh họa)

Đối với những doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất 10 triệu đồng, thấp nhất là 50.000 đồng.

Đối với những doanh nghiệp với vốn thêm vốn nước ngoài (FDI), tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất là hơn 157 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Về mức thưởng Tết Âm lịch, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 ở khối doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn cao nhất 45 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 ở khối doanh nghiệp cổ phần cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 ở khối doanh nghiệp dân doanh cao nhất là hơn một tỉ đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 ở khối FDI cao nhất là hơn 311 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Như vậy, mức thưởng Tết Âm lịch năm 2024 tại Đà Nẵng tương đương mức thưởng Tết Âm lịch năm 2023 và khối doanh nghiệp dân doanh là khối với mức thưởng cao nhất.

CHÂU THƯ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *