Tiến bộ

 Tiến bộ

Tiến bộ

– Bố: Con trai, HKII có tiến bộ hơn HKI rồi. Kỳ 1 con là đứa xếp cuối cùng của lớp, nhưng kỳ 2 con đã tiến bộ hơn.
– Con: Con cảm ơn bố. Con cũng phải cảm ơn Linh nữa chứ!
– Bố: Sao vậy con?
– Con: Vì nhờ Linh HKII chuyển tới mà con được lên vị trí số 2 tính từ cuối sổ tính lên.
– Bố: Ốiii…ối

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *