Tiếp tục tổ chức lực lượng quân đội ‘tinh, gọn, mạnh’

 Tiếp tục tổ chức lực lượng quân đội ‘tinh, gọn, mạnh’

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp thứ 8 Hội nghị Quân ủy Trung ương nhằm giới thiệu thông tin kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 2023, xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 2024.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 8.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 8.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sỹ toàn quân, nổi bật là đã làm tốt công tác tham mưu, chiến lược với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự Quốc phòng, xử lý linh hoạt, kịp thời, mềm dẻo hiệu quả những vấn đề nảy sinh; triển khai bài bản, quyết liệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030, trong năm đã thành lập, giải thể, điều chuyển, sáp nhập, tổ chức lại trên một.400 tổ chức.

với nhiều đổi mới trong huấn luyện, diễn tập, góp phần tăng chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu trong quân đội. nổi bật, công tác xây dựng quân đội vững mạnh, toàn diện về chính trị, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh tiếp tục với nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là đảng bộ gương mẫu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, quân đội, những đảng bộ trong toàn quân tiếp tục khẳng định là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Quân ủy Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành rất kỹ lưỡng, bài bản, với chất lượng, việc lựa sắm, giới thiệu nhân sự quân đội, quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV theo kế hoạch của Bộ Chính trị và đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII giới thiệu, Bộ Chính trị phê duyệt với số phiếu tín nhiệm cao.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh năm tới là năm bản lề với ý nghĩa rất cần thiết để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, triển khai chặt chẽ hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đồng bộ với những chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và những Nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm Quốc phòng an ninh 6 Vùng kinh tế của đất nước.

kế bên đó, cần tăng năng lực dự báo chiến lược, nắm dĩ nhiên tình hình tham mưu với Đảng, Nhà nước những đối sách thích hợp để bảo vệ vững dĩ nhiên Tổ quốc; tuyệt đối ko được chủ quan, mất cảnh giác để bị động bất ngờ; chỉ đạo thật tốt khâu triển khai thực hiện để nhanh chóng đưa những chủ trương, chính sách về quân sự quốc phòng vào thực tiễn toàn cầu; bởi đây ko chỉ là vấn đề trước mắt mà là vấn đề lâu dài, mang tính chiến lược.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu, triển khai thực hiện một cách đồng bộ và với hiệu quả hơn những giải pháp tăng chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội, thực hiện thật tốt vai trò là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Quyết tâm thực hiện và thực hiện bằng được việc điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội năm 2024 với yêu cầu tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh để tới năm 2025 chúng ta cơ bản hoàn thành được mục tiêu tinh gọn, mạnh và tạo tiền vững dĩ nhiên để phấn đấu tới năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến.

Quá trình thực hiện phải thật chặt chẽ, dĩ nhiên chắn, ko chủ quan, nóng vội. Việc điều chỉnh tổ chức phải tạo được niềm tin, khí thế, sức mạnh mới để quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi bật nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch vững mạnh, muốn vậy cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Trong đó, chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ ở tất cả những khâu, những bước để chuẩn bị cho đại hội Đảng những cấp, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

những cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật nghiêm những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy. Thực hiện tốt, đầy đủ, đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ là chìa khóa vạn năng tạo nên sức mạnh của tổ chức, là một vũ khí sắc bén để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục phát triển thêm, tăng hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị tới năm 2030 và những năm tiếp theo, góp phần tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với những đối tác, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia tích cực, với trách nhiệm hơn nữa vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tư vấn nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng cường phối hợp với quân đội những nước trong ứng phó với những thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, nhất là những chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

“Thực hiện tốt chính sách hậu phương, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tham mưu đề xuất chế độ chính sách phục vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng và chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang bảo đảm tương xứng với hoạt đồng lao động nổi bật của bộ đội.

Với những nghị quyết đúng đắn của hội nghị lần này, cùng với sự quán triệt, triển khai quyết liệt trong toàn quân, tôi tin tưởng rằng và cũng mong muốn năm 2024 Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 đã đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần việc làm của năm 2023 đã tốt rồi thì năm 2024 sẽ tốt hơn nữa và phải thắng lợi to lớn hơn nữa”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Văn Hiếu(VOV)

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *