Tiết kiệm

 Tiết kiệm

Tiết kiệm

– Thầy: Em hãy lấy ví dụ minh họa cho tiết kiệm
– Trò: Thưa thầy! Em có 1 chậu nước, đầu tiên em rửa mặt, sau đó vo gạo, rửa bát và sau đó em mang tưới cây ạ.
– Thầy: !!!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *