Tình trạng khỏe mạnh

 Tình trạng khỏe mạnh

Tình trạng khỏe mạnh

Một bệnh nhân sắp chết, bác sĩ liền trấn an anh ta:

– Huyết áp của anh bình thường, tim và phổi ổn định, nhiệt độ hạ….

– Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi chết trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *