Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển”, Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII với sự góp mặt của sắp 995 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tới dự phiên khai mạc Đại hội, sáng 26/12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, người đứng đầu Quốc hội Vương Đình Huệ và những đại biểu tới dự phiên khai mạc Đại hội, sáng 26/12.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII – thay mặt Đoàn người đứng đầu cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

Đồng thời toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Vì vậy, những cấp Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội.

ko tính đó, Hội Nông dân cần làm tốt vai trò đại diện cho quyền, tiện lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh “công nhân – nông dân – trí thức”…

Với những nhiệm vụ nêu trên, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII với ý nghĩa rất cần thiết đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân cả nước. đặc thù là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, tiên tiến hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

“Phát huy những kết quả đã đạt được, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nói.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 25 – 27/12, để tập trung thảo luận và đưa ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 5 năm tới. 

Đại hội VIII với nhiệm vụ tổng kết, giới thiệu thông tin tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ Đại hội VII; thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội…

Dự kiến, Đại hội đưa ra 16 chỉ tiêu thi đua trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 để thảo luận và thông qua; trong đó với 7 chỉ tiêu mới so với nhiệm kỳ trước như: thành lập chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; đào tạo bồi dưỡng nghề cho hội viên; thành lập tài khoản trên sàn thương mại điện tử cho hộ nông dân; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và tham gia Đoàn người đứng đầu điều hành Đại hội.

Đại hội cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về 7 nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, tư vấn nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực hội nhập và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Anh Văn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *