Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng cùng sản Nhật Bản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng cùng sản Nhật Bản và Đảng cùng sản Việt Nam được xây dựng trong những năm tháng đấu tranh cách mạng.Tổng Bí thư: những cấp Hội Nông dân cần đổi mới phương thức hoạt độngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ươngToàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *