Trả đũa không thành..

Có 1 anh chàng người Đức vào 1 quán bia và gọi 1 chai ken giá 27 xu.

Khi uống xong anh ta vứt bừa 27 xu lên bàn khiến chủ quán thu gom rất tức tối.
Hôm sau, anh ta mang tờ tiền mệnh giá 50 xu để trả. Vớ dịp này, lão chủ quán quẳng 23 xu ra đất và nói:
– Tiền thối đây.
Anh ta bình thản móc ra 4 xu nữa, thảy xuống đất và nói:
– Cho thêm chai nữa.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *