Trí nhớ

 Trí nhớ

Trí nhớ

Một học sinh gần đến kỳ thi bỗng dưng bị bệnh, anh ta tới than với bác sĩ
– S: Thưa bác sĩ trí nhớ của em hỏng mất rồi ạ! Em học đâu quên đó!
– B: Trí nhớ của em suy giảm từ lúc nào?
– S: Dạ vào 4h 5 phút 3 giây  ngày 25 tháng 10 cách đây 2 năm ạ
– B: Trời!!!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *