Triển khai hiệu quả cải cách tiền lương từ một/7/2024

 Triển khai hiệu quả cải cách tiền lương từ một/7/2024

TPO – Quốc hội yêu cầu chậm nhất tới quý II/2024, hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm; xây dựng, ban hành đồng bộ những văn bản để triển khai mang hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày một/7/2024.

Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng sở hữu chéo

người đứng đầu Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV tới hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Trong lĩnh vực kế hoạch và thêm tiền để phát triển, Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát những văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả những giải pháp tạo môi trường thêm tiền để phát triển thông thoáng, bình đẳng, thuận lợi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh…

những ĐBQH bấm nút thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Lĩnh vực tài chính, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu tài sản công chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác dữ liệu của những cơ quan dân cử; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, đặc thù là công tác đấu thầu mua sắm tài sản công…

Về lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội yêu cầu hoàn thiện pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại và xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; nhất là cơ chế khuyến khích nhà thêm tiền để phát triển tham gia xử lý tài sản bảo đảm và mua bán nợ xấu. mang giải pháp kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng sở hữu chéo của tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín dụng, tình trạng doanh nghiệp “sân sau” của tổ chức tín dụng…

Lĩnh vực công thương khẩn trương ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp đủ điện, xăng, dầu cho sản xuất và tiêu sử dụng. Rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về phát triển điện năng lượng tái tạo…

Ban hành quy chuẩn đường cao tốc quý II/2024

Về giao thông vận tải, Quốc hội yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và tăng chất lượng những dự án hạ tầng giao thông, nhất là những dự án rất cần thiết quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, dự án liên kết vùng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền để tăng chất lượng công tác chuẩn bị thêm tiền để phát triển, nhất là những dự án đường bộ cao tốc và phân kỳ thêm tiền để phát triển phù hợp; trong quý II năm 2024, ban hành quy chuẩn đường cao tốc của Việt Nam…

Lĩnh vực xây dựng, trong năm 2024 hoàn thành phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050. tới năm 2025, ban hành đầy đủ Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Quốc hội yêu cầu trong năm 2024, trình Quốc hội phê duyệt chủ trương thêm tiền để phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa Việt Nam giai đoạn 2025 – 2035. Tập trung triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam tới năm 2030, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tới năm 2030…

Về giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Khẩn trương ban hành Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045; phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Năm 2024, ban hành Đề án tăng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp.

tới năm 2026 giảm 5% biên chế công chức

Lĩnh vực y tế khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản quy định khía cạnh, triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh; sớm trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế để đồng bộ, thống nhất với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Về lĩnh vực nội vụ, tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đạt mục tiêu tới năm 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021 trên cơ sở đẩy mạnh tự chủ tài chính của những đơn vị sự nghiệp công lập.

Chậm nhất tới Quý II/2024, hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong những cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, cơ quan hành chính Nhà nước. Xây dựng, ban hành đồng bộ những văn bản để triển khai mang hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày một/7/2024.

Bảng lương của công chức, viên chức trước và sau lúc cải cách tiền lương

19/12/2023

Xây dựng đề án vị trí việc làm để tinh gọn bộ máy, thực hiện cải cách tiền lương từ một/7/2024

14/12/2023

Đại hội Công đoàn Việt Nam: ‘Tiền lương, thưởng, giờ làm’ là vấn đề trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ mới

01/12/2023

Từ một/7/2024, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp thống nhất, bãi bỏ tất cả cơ chế đặc thù

30/11/2023

Luân Dũng

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *