Trung gian

 Trung gian

Trung gian

– Em: Anh làm hộ em bài toán này nha, khó quá ,em không làm được.
– Anh: Được, nhưng em phải đưa anh hai ngàn.
– Em: Nhiều vậy, một ngàn được không?
– Anh: Không được vì anh phải đưa bạn anh phân nửa để nó làm.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *