Trung Quốc: Thanh niên 21 tuổi ‘nghỉ hưu’, về dựng lều sống cheo leo trên núi

 Trung Quốc: Thanh niên 21 tuổi ‘nghỉ hưu’, về dựng lều sống cheo leo trên núi

Trung Quốc: Thanh niên 21 tuổi ‘nghỉ hưu’, về dựng lều sống cheo leo trên núi

Liu Youwen, 21 tuổi, “nghỉ hưu” từ 3 năm trước rồi về quê dựng một túp lều tựa lưng vào vách đá ở tỉnh Quý Châu, miền tây nam Trung Quốc, để sinh sống.Người trẻ Trung Quốc bỏ phố về quê ‘nằm duỗi’

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *