Vai trò tự quản và sự lớn mạnh của đội ngũ luật sư Việt Nam sau 15 năm

(PLO)- Vấn đề Nhà nước quản lý tới đâu và vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư thế nào đã được đưa ra thảo luận.

Luật sư của cựu khảo sát viên Hoàng Văn Hưng: ‘Mong mức án ý nghĩa với người ko may một phút lầm lỡ’Bà Phương Hằng rút yêu cầu đòi bồi thường 500 tỉ đối với bà Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *