Vì sao gọi là quảng cáo

 Vì sao gọi là quảng cáo

Vì sao gọi là quảng cáo

– Con: Bố ơi! Có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo nguyệt, hay lường gạt kẻ khác phải không bố?
– Bố: Đúng đấy, con ạ!
– Con: Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”,”quảng báo”, “quảng hươu”, “quảng nai” mà lại dùng “quảng cáo”

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *