Vỗ tay

 Vỗ tay

Vỗ tay

Tác giả kịch bản khoe với bạn:

– Cậu biết không, khi màn hạ xuống, tất cả khán giả vỗ tay vang dội nhé.

– Thế trên tấm màn vẽ gì?

– HẾT PHIM

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *