với được sử dụng vàng miếng để thanh toán mua bán nhà đất?

 với được sử dụng vàng miếng để thanh toán mua bán nhà đất?

Theo quy định, vàng miếng là vàng được dập thành miếng, với đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất hoặc do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Điều 19 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng như sau:

Hành vi vi phạm những quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm:

– Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ ko với Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước cấp.

– Mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu ko với giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

– Mang theo vàng lúc xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định ko với giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

– Hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

– Sản xuất vàng miếng trái với quy định tại Nghị định này.

– Hoạt động kinh doanh vàng khác lúc chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép.

– Vi phạm những quy định khác tại Nghị định này và những quy định của pháp luật khác với liên quan.

Người dân không được dùng vàng miếng thanh toán khi mua bán nhà đất. (Ảnh minh họa)

 Người dân ko được sử dụng vàng miếng thanh toán lúc mua bán nhà đất. (Ảnh minh họa)

Theo quy định trên, người dân ko được sử dụng vàng miếng thanh toán lúc mua bán nhà đất nói riêng và những hoạt động mua bán nói chung.

Sử dụng vàng thanh toán lúc mua bán đất bị xử phạt như thế nào?

Khoản một và khoản 2 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng

một. Phạt cảnh cáo đối với một trong những hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp ko với Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;

b) Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp ko với Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

b) Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.”

Theo quy định trên, hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán với thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 triệu đồng tới 20 triệu đồng nếu tái phạm nhiều lần.

Bằng Lăng(tổng hợp)

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *