Vượt khó, ‘anh cả’ ngành cao su sở hữu doanh thu hàng chục nghìn tỉ đồng

 Vượt khó, ‘anh cả’ ngành cao su sở hữu doanh thu hàng chục nghìn tỉ đồng

Thu hoạch mủ cao su tự nhiên tại một đơn vị trực thuộc VRG

Ngày 26-12, tại TP.HCM, VRG tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.485 tỉ đồng

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng, tổng giám đốc VRG, cho biết năm 2023 sở hữu những diễn biến khó lường, ảnh hưởng nặng nề ko chỉ đối với nước ta mà đối với toàn thế giới.

Trong lĩnh vực hoạt động của VRG gặp nhiều thách thức lúc giá bán sản phẩm chính là mủ cao su liên tục giảm; gỗ và sản phẩm từ gỗ cao su là một trong những nguồn thu lớn của VRG nhưng giá bán giảm sâu; khối công nghiệp cao su hoạt động khó khăn và tiếp tục suy thoái; giá thành tài chính tiếp tục tăng cao; giải pháp gia tăng những nguồn thu khác để bù đắp sự suy giảm trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Dù vậy VRG đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Ông Lê Thanh Hưng, tổng giám đốc VRG, báo cáo tại hội nghị

Về chỉ tiêu sản xuất, sản lượng mủ cao su khai thác ước đạt 445.000 tấn, vượt 4,7% kế hoạch năm; đã tiêu thụ 520.290 tấn cao su những loại, đạt 102,4% kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 24.485 tỉ đồng, bằng 101% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.015 tỉ đồng, bằng 101,5% kế hoạch.

Riêng siêu thị mẹ – tập đoàn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước lần lượt là 3.872 tỉ đồng và một.405 tỉ đồng, so với kế hoạch đạt 102,một% và 100,7%; dự kiến nộp ngân sách đạt 100,7% – 102,8% kế hoạch năm 2023.

những đơn vị thành viên VRG đã duy trì việc làm ổn định cho 83.125 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng, tương đương năm 2022.

Nhiều mục tiêu lớn trong năm 2024

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ông Lê Thanh Hưng nhấn mạnh hiệu quả là nhiệm vụ chính của VRG, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho chủ sở hữu nhà nước và cổ đông, nhà thêm vốn trên cơ sở khai thác tối đa những nguồn lực của tập đoàn để bảo đảm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 sở hữu lợi nhuận. VRG bảo đảm tăng trưởng 2% – 3% theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2024.

Ông Trần Công Kha – bí thư Đảng ủy, người sở hữu quyền lực cao HĐQT VRG – phát biểu tại hội nghị

Về những chỉ tiêu cụ thể, VRG đặt mục tiêu ở mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp phấn đấu cho thuê mới 245ha, bằng 468% so với ước thực hiện năm 2023.

Năm 2023, những khu công nghiệp thuộc tập đoàn cho thuê mới được 52ha, bằng 52,4% kế hoạch năm. Doanh thu những khu công nghiệp năm 2023 ước khoảng 2.177 tỉ đồng, bằng 88,4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước một.175 tỉ đồng, đạt 112,9% kế hoạch năm 2023.

Đây là mảng sở hữu tỉ suất lợi nhuận cao nhưng những đơn vị thành viên gặp vướng mắc về cơ chế chính sách (thời gian xin chấp thuận chủ trương thêm vốn kéo dài, vướng mắc về cơ chế chính sách lúc thu hồi và giao đất) nên những dự án tăng thêm bị chậm tiến độ.

những cá nhân, đơn vị trực thuộc VRG được biểu dương tại hội nghị – Ảnh: VRG

Về chỉ tiêu tài chính năm 2024 hợp nhất, VRG đặt mục tiêu doanh thu 24.999 tỉ đồng, tăng 2,một% năm 2023 và lợi nhuận trước thuế 4.104 tỉ đồng, tăng 2,2% so với 2023.

giới thiệu cao những giải pháp VRG đã thực hiện

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – phó người sở hữu quyền lực cao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp – cho rằng những giải pháp như tăng năng suất lao động, giảm giá thành, huy động tốt nguồn lực siêu thị con… đã giúp VRG đạt được những chỉ tiêu năm 2023.

“Dự báo 2024 tiếp tục sở hữu nhiều khó khăn, thách thức nên VRG cần triển khai ngay những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm mới, bảo đảm tăng trưởng và những chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận”, ông Huy nhấn mạnh.

Ông Hồ Xuân Trường, phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương, cho rằng là đơn vị sở hữu quy mô lớn, VRG đóng vai trò rất cần thiết trong cả lĩnh vực kinh tế và an sinh, quốc phòng. Kết quả đạt được của tập đoàn là khá toàn diện, từ công tác đảng, chính trị, sản xuất kinh doanh cho tới kiểm tra giám sát.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *