Xây dựng nông thôn mới tăng, đời sống nông thôn thay đổi vượt bậc

 Xây dựng nông thôn mới tăng, đời sống nông thôn thay đổi vượt bậc

Chia sẻ với VTC News, ông Phan Cao Lạc, người đứng đầu UBND xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, căn cứ quyết định 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND thành phố về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tăng và hướng dẫn số 227/HD-SNN ngày 18/10/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng tới phương pháp mô tả, chấm điểm những tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.

UBND xã Nam Triều kiện toàn Ban quản lý, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể tới từng đồng chí phụ trách những tiêu chí và thời gian hoàn thiện hồ sơ minh chứng cho từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới tăng của xã.

Hạ tầng giao thông xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Hạ tầng giao thông xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên được thêm tiền để phát triển xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Qua những hội nghị thẩm tra kết quả của ban chỉ đạo dựng nông thôn mới và những phòng ban chức năng của huyện Phú Xuyên về thẩm tra kết quả, chấm điểm những tiêu chí nông thôn mới tăng của xã đã đạt 15/19 tiêu chí, với số điểm đạt 97.05/100 điểm.

Ngoài ra, còn 4 tiêu chí cơ bản đạt gồm những tiêu chí như: Giao thông; Tiêu chí; Y tế; Môi trường; Quốc phòng – An ninh. Mặt trận tổ quốc xã Nam Triều tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM tăng đạt trên 99% về sự hài lòng.

Trường tiểu học Nam Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, HN tuyên truyền về an toàn giao thông.

Trường tiểu học Nam Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, HN tuyên truyền về an toàn giao thông.

Với kết quả trên xã Nam Triều đã đảm bảo những tiêu chí theo quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng. Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới tăng xã Nam Triều đang hoàn thiện những văn bản, hồ sơ gửi UBND huyện Phú Xuyên, đề nghị Thành phố về thẩm tra kết quả thực hiện nông thôn mới tăng năm 2023, phấn đấu xã Nam Triều đạt nông thôn mới tăng trong năm 2023.

Theo người đứng đầu UBND xã Nam Triều, về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xã đang tập trung nhân rộng mô hình vùng sản xuất sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn VietGap; Lập trang mạng điện tử, đưa sản phẩm lúa hàng hoá chất lượng VietGap của xã quảng bá trên hệ thống bán hàng ko gian mạng; Chủ động công tác dự báo, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, giám sát ko để dịch bệnh bùng phát; Đào đắp GTTL nội đồng, tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; Huy động tối đa những nguồn lực để thêm tiền để phát triển hạ tầng giao thông thủy lợi nội đồng để phục vụ sản xuất.

Về phát triển dịch vụ – thương mại, công nghiệp – xây dựng, xã Nam Triều đã và đang khuyến khích phát triển những dịch vụ thương mại, may mặc, đồ gỗ dân dụng, nghề cơ khí, sản xuất gạch ko nung, thợ nề…, lao động xuất khẩu, lao động tại những khu công nghiệp, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động và tang thu nhập cho người dân.

Nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới mà các công trình trạm y tế, nhà văn hóa xã, trường học đều được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Nhờ sở hữu chương trình xây dựng nông thôn mới mà những công trình trạm y tế, nhà văn hóa xã, trường học đều được thêm tiền để phát triển xây dựng khang trang, sạch đẹp.

ngoài đó, giáo dục và đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh tăng chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, mô tả theo định xu hướng năng lực học sinh. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục trong công tác giảng dạy đều được trang bị đầy đủ.

Kết quả năm học 2022 – 2023, toàn xã sở hữu 59 em đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố (28 giải nhất, 17 giải nhì, 14 giải ba) chiếm 4,85%; Học sinh giỏi cấp huyện 265 em chiếm 21,8%.

Trường THCS Nam Triều được UBND thành phố tặng bằng khen sở hữu thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy. Trường Mầm Non xã Nam Triều được thành phố Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn mức độ một vào tháng 12/2022. Trường Tiểu học Nam Triều tiến tới đạt chuẩn mức độ 2.

Ngoài ra, xã Nam Triều luôn quan tâm tới công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân, tăng cường công tác phòng chống những loại dịch, bệnh lạ lùng là dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ…

Đỗ Tươi

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *