Xem nồi

Bố đang dặn dò các con:
– Bố:Các con ah,Ông cha ta có câu “Ăn xem nồi,ngồi xem hướng”. Bố dừng lại và quay sang cu Tý
– Tý…theo con thì con sẽ ngồi hướng nào?
– Tý:(suy nghĩ…) ah,con sẽ ngồi chỗ nào gần nồi.
– Bố:(thắc mắc) tại sao con lại ngồi gần nồi?
– Tý:(nhanh nhẩu) con nghe bố dạy “ăn xem nồi,ngồi xem hướng”. Nên con chọn hướng đó để còn xem nồi ạ.
– Bố: ôi…i….trời….

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *